Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v oblasti medzinárodného zdanenia v roku 2021

Lektor: Ing. Michal Jelínek, PhD.

Dátum: 4.12.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

s on-line knihou Komentár k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov získate informácie o tom, aké sú práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ich pracovné činnosti, čo si predstaviť pod pojmom prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných kompetencií, aká je pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, preto je on-line kniha Komentár k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch výbornou pomôckou pre aplikačnú prax pre riaditeľov škôl, riaditeľov školského zaradenia, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 Odborne vypracované komentáre k jednotlivým paragrafom zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, prispievajú k objasneniu právnych súvislostí jednotlivých ustanovení.

Výhodou je, že v rámci zakúpeného predplatného sa môžete pýtať na zmeny, ktoré so sebou prináša zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zároveň máte možnosť zúčastňovať sa vybraných webinárov otázok a odpovedí.

POZOR! Prečo je dôležité vedieť o aké zmeny sa jedná? Nastali legislatívne zmeny v oblastiach:

 • práv a povinností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
 • výkonu pracovnej činnosti a predpokladov na výkon pracovnej činnosti,
 • kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti a náležitostí s ním súvisiacich,
 • profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vzdelávania, kariérneho rastu, kreditového systému a systému výkonu atestácii vo väzbe na profesijné štandardy),
 • systému akreditácií,
 • starostlivosti o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a morálneho oceňovania,
 • Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení.

Informácie v on-line knihe sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Preto je práca s on-line knihou veľmi jednoduchá a intuitívna. Informácie sú prehľadne spracované do jednotlivých kapitol v priečinkoch. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač s našepkávačom.

Ako efektívne ušetriť čas pri Vašej každodennej práci?

V rámci online knihy máte k dispozícii prehľadné znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorým môžete veľmi jednoducho pracovať. 

Čl. I (§ 1 - § 92)

 • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 5)
 • DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA(§ 6 - § 39)
 • TRETIA ČASŤ - PROFESIJNÝ ROZVOJ(§ 40 - § 70)
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - KONTROLA V PROFESIJNOM ROZVOJI A SPRÁVNE DELIKTY(§ 71 - § 75)
 • PIATA ČASŤ - CENTRÁLNY REGISTER(§ 76 - § 78)
 • ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 79 - § 92)

Čl. II

Čl. III

 1. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie:
 2. Za § 32f sa vkladá § 32g, ktorý vrátane nadpisu znie:

Čl. IV

Čl. V - Účinnosť

Prílohy

Čo získate s on-line knihou?

 • prehľadne spracované aktuálne znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

 

 

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: