Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.11.2019 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

S on-line knihou Komentár k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov získate informácie ako správne postupovať pri pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Upozorňujeme, že v rámci zakúpeného predplatného sa môžete už teraz pýtať na zmeny, ktoré so sebou prináša  zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

POZOR! Prečo je dôležité vedieť o aké zmeny sa jedná? Nastala zmena v úprave:

 • práv a povinností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
 • výkonu pracovnej činnosti a predpokladov na výkon pracovnej činnosti,
 • kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti a náležitostí s ním súvisiacich,
 • profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vzdelávania, kariérneho rastu, kreditového systému a systému výkonu atestácii vo väzbe na profesijné štandardy),
 • systému akreditácií,
 • starostlivosti o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a morálneho oceňovania,
 • Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení.

Informácie v online knihe sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Preto je práca s online knihou veľmi jednoduchá a rýchla. Informácie sú prehľadne spracované do jednotlivých kapitol. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Ako efektívne ušetriť čas pri Vašej každodennej práci?

V rámci online knihy máte k dispozícii prehľadné znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorým môžete veľmi jednoducho pracovať. 

Čl. I (§ 1 - § 92)

 • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 5)
 • DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA(§ 6 - § 39)
 • TRETIA ČASŤ - PROFESIJNÝ ROZVOJ(§ 40 - § 70)
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - KONTROLA V PROFESIJNOM ROZVOJI A SPRÁVNE DELIKTY(§ 71 - § 75)
 • PIATA ČASŤ - CENTRÁLNY REGISTER(§ 76 - § 78)
 • ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 79 - § 92)

Čl. II

Čl. III

 1. Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie:
 2. Za § 32f sa vkladá § 32g, ktorý vrátane nadpisu znie:

Čl. IV

Čl. V - Účinnosť

Prílohy

Čo získate s on-line knihou?

 • prehľadne spracované aktuálne znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, prehľad vývoja minimálnej mzdy, súm životného minima, vymeriavacích základov a iných, mzdová kalkulačka, cestovné náhrady a adresár úradov,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

 

 

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: